Velká cena města Pardubic v PARA atletice 2024

Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na letošní první atletický mítink Velká cena města Pardubic v PARA atletice 2024.
Akce proběhne v neděli 5. května 2024 od 10,30 hodin na Městském atletickém stadiónu v Pardubicích.
Předpokládaný konec akce je kolem 16. hodiny.

Závod je sankcionovaný!

Nabízíme tradiční seznam vrhačských disciplín pro stojící i sedící včetně 3 běhů (100 m, 200 m a 800 m).

Přihlášky zašlete, prosím, do 12. 4. 2024 na tuto mailovou adresu. Potom bude zpracován časový program akce a znovu rozeslány informace o všech vypsaných disciplínách. Jednotlivé soutěže jsou vypsány OPEN, tedy bez ohledu na věkovou kategorii. Je možné, že v případě zájmu bude vypsán samostatný závod pro mládež (60 m, míček, raketka), mládež je vítána.

Systém vyhlašování bude stejný jako v předchozích letech. Budou vyhlašováni 3 nejlepší závodníci v disciplíně. Pravděpodobně budou některé kategorie opět sloučené. Vyhlášení proběhne podle přepočtů RAZA, v případě sluchově postižených sportovců si pořadatel vyhrazuje právo na vlastní způsob hodnocení.

Termíny přihlášek a výše startovného:
Přihlášky do 12. 4. - startovné 300,-- Kč/osobu/celý závod bez ohledu na počet disciplín.
Maximální počet disciplín na osobu jsou 3.
Na další přihlášky po termínu nebude brán zřetel.
Do přihlášek piště, prosím, i doprovody včetně jejich funkce (trenér, asistent....)
Platba za přihlášky bude formou faktury, která bude vystavena po obdržení přihlášky. Peníze na startovné pro nezúčastněné závodníky se nevrací.

Pro závodníky i doprovody budeme zajišťovat dotované obědy. Cena za jeden oběd bude 120,- Kč a obědy je nutné objednat v rámci přihlášky. Fakturováno bude společně se startovným.

Na místě nebude možné obědy již dohlásit.
Plakát          ZDE.
Propozice    ZDE.
Přihláška      ZDE.
Průběžně doplňujeme informace do stránky akce na našem webu:

Těšíme se na Vaši účast!
organizátoři akce
z Atletiky Bez Bariér Pardubice
Petr Friš
 

datum: 18 Mar 2024 autor: Petr Friš
Content Management Powered by CuteNews
Nowadays, Canada Slots-Online-Canada.ca is home to 200+ licensed gambling establishments that operate 76,000+ slots and 2,200+ table games.