Předseda:

 • Eva Kacanu

Členové předsednictva:

 • Pavel Šibrava
 • Ondřej Pítr

Členové revizní komise:

 • Miroslava Obrová
 • Dušan Ščambura
 • Jan Vaněk

Adresa

 • Tř. 17. listopadu 3, 772 00 Olomouc
 • IČ: 26997452
 • MV ČR: č.j. VS/1-1/60 729/05-R
 • Rejstřík
 • Bankovní spojení: KB, a.s. – č.ú.: 51-1035190267/0100

Kontakt: