Velká cena města Pardubic v atletice handicapovaných 2023

Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na letošní první atletický mítink Velká cena města Pardubic v atletice handicapovaných 2023.
Akce proběhne v neděli 7. května 2023 od 10,30 hodin na Městském atletickém stadiónu v Pardubicích. Předpokládaný konec akce je kolem 16. hodiny.

Závod je sankcionovaný!

Rádi bychom nabídli vedle tradičních vrhačských disciplín pro stojící i sedící i možnost vypsání disciplín dalších (v případě účasti min. 3 závodníků).

Přihlášky zašlete, prosím, do 4. 4. 2023 na mailovou adresu. Potom bude zpracován časový program akce a znovu rozeslány informace o všech vypsaných disciplínách. Jednotlivé soutěže jsou vypsány OPEN, tedy bez ohledu na věkovou kategorii. Je možné, že v případě zájmu bude vypsán samostatný závod pro mládež (60 m, míček apod.).
Systém vyhlašování bude stejný jako v předchozích letech. Budou vyhlašování 3 nejlepší závodníci v disciplíně. Pravděpodobně budou některé kategorie sloučené, stejně jako na podzimním mítinku PARDUBICE BEZ BARIÉR OPEN (ten se letos uskuteční v neděli 17. 9. 2023).

Termíny přihlášek a výše startovného:
Přihlášky do 4. 4. 2023 - startovné 300,-- Kč/osobu/celý závod bez ohledu na počet disciplín.
Na další přihlášky po termínu nebude brán zřetel.
Platba za přihlášky bude formou faktury, která bude vystavena po obdržení přihlášky. Peníze za propadlé starty se nevrací.

Průběžně doplňujeme informace do stránky akce na našem webu:

Těšíme se na Vaši účast!
organizátoři akce
z Atletiky Bez Bariér Pardubice

datum: 21 Mar 2023 autor: Petr Friš
Content Management Powered by CuteNews
Nowadays, Canada Slots-Online-Canada.ca is home to 200+ licensed gambling establishments that operate 76,000+ slots and 2,200+ table games.